ZnajdźPomoc Wsparcie stałe

Pomagaj regularnie!

>> Osoby fizyczne

Zachęcamy do strategicznego angażowania się w pomoc Fundacji i jej Podopiecznym.

Skuteczną metodą zapewnienia stałego finansowania działań Fundacji, jej rozwoju, a co za tym idzie – niesienia skutecznej i długotrwałej pomocy Podopiecznym – jest dołączenie do programu strategicznego partnerstwa za pomocą polecenia zapłaty.

Czym jest polecenie zapłaty?

Polecenie zapłaty jest prostą, bezpieczną i szybką formą regulowania płatności. Polega na automatycznym obciążaniu rachunku posiadacza konta kwotami zobowiązań za dostarczane produkty lub świadczone usługi (opłaty za światło i gaz, czynsz, usługi telekomunikacyjne, itp.). Ustanawiając polecenie zapłaty, można także regularnie przekazywać darowizny organizacjom pożytku publicznego. Nie trzeba pamiętać o comiesięcznej konieczności wykonania przelewu.

Wszystkie transakcje dokonane za pomocą polecenia zapłaty są odnotowane na wyciągu bankowym posiadacza rachunku.

Jak uruchomić polecenie zapłaty?

Wystarczy wypełnić formularz zgody (dwa odcinki) i przesłać go pocztą tradycyjną na adres naszej Fundacji. My prześlemy jeden formularz do Państwa banku, drugi zostanie u nas.

Na formularzu należy zadeklarować dowolną kwotę comiesięcznej darowizny.

Jeśli na rachunku nie będzie wystarczającej ilości środków, po kilku dniach nastąpi druga próba ich pobrania. Jeżeli nadal nie będzie to możliwe, darowizna w danym miesiącu nie zostanie pobrana. W kolejnym miesiącu nie będzie pobierana podwójnie.

Pobierz formularz polecenia zapłaty

Odwołanie polecenia zapłaty

Zgoda na ustanowienie polecenia zapłaty jest bezterminowa. W każdej chwili posiadacz rachunku może ją odwołać.

Darczyńcy przysługuje bezwarunkowe prawo odwołania pojedynczego, zrealizowanego polecenia zapłaty do 56 dni kalendarzowych (w przypadku osoby fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej) lub 5 dni roboczych (w przypadku pozostałych darczyńców) od daty obciążenia rachunku oraz wystąpienia o zwrot środków.

Polecenie zapłaty można także zawiesić czasowo na okres maksymalnie 30 dni kalendarzowych, składając odpowiednią dyspozycję w swoim banku.

 

>> Osoby prawne

Osoby prawne zachęcamy do angażowania się w program składki pracowniczej.

Polega on na regularnym, dobrowolnym przekazywaniu dowolnej kwoty odliczanej z comiesięcznego wynagrodzenia pracownika, która przekazywana jest zbiorczym przelewem przez firmę na konto Fundacji. Uczestnictwo w programie jest całkowicie dobrowolne, a zgłoszenia przyjmowane są na podstawie osobiście podpisanych deklaracji „Pomagam!”, od których w każdym momencie można odstąpić.

Popularną praktyką firm odpowiedzialnych społecznie jest również dopłata firmy, czyli przekazywanie ze środków własnych firmy równowartości wszystkich składek pracowników.

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem programu składki pracowniczej w firmie, którą reprezentujesz, zgłoś się do nas! Zapewnimy Ci kompleksowe wsparcie polegające na przeprowadzaniu kampanii składki pracowniczej, wdrożeniu programu, jego systematycznej i efektywnej realizacji oraz komunikowaniu o rezultatach pomocy.

 

>> Odliczanie darowizn od podatku

Odlicz przekazaną darowiznę od podatku! Osoby fizyczne i prawne mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

 

>> Zaświadczenia o przekazaniu darowizny

Gdybyś zapomniał o przekazanej Fundacji darowiźnie, przypomnimy ci o tym! Do 28 lutego roku następującego po tym, w którym wsparłeś nasze działania, otrzymasz od nas zaświadczenie z kwotą, którą możesz odliczyć od podatku.

 

Pamiętaj - każda złotówka się liczy!
Dziękujemy!