ZnajdźPomoc Pomagam odpowiedzialnie

Program „Pomagam Odpowiedzialnie”

Program dedykowany jest wszystkim firmom odpowiedzialnym społecznie, dla których ważny jest każdy człowiek, który zgłosi się do nich po pomoc.

Program zakłada przekazywanie apeli o pomoc od partnerów biznesowych do biura Fundacji, na podstawie odrębnego porozumienia, regulującego zasady współpracy i gwarantującego bezpieczny przepływ danych.

Pracownicy Fundacji zajmą się każdą sprawą kompleksowo – od pojawienia się problemu do jego rozwiązania, co oznacza, że podopieczny otrzyma właściwą, dostosowaną do swoich potrzeb, pomoc, a firma ma gwarancję rozwiązania każdego przekazanego problemu oraz otrzyma raport odnośnie podjętych przez pracowników Fundacji działań.

O programie

Większość firm nie jest w stanie obsłużyć setek apeli, które napływają co roku do ich biura. Coraz więcej firm nie wspiera również inicjatyw indywidualnych i nie ma procedur postępowania w przypadku próśb o wsparcie od osób chorych, z niepełnosprawnościami bądź z jakiegokolwiek innego powodu znajdujących się w kryzysie. Z kolei osoby zajmujące się społeczną odpowiedzialnością biznesu mają związane ręce i dysponują ograniczonymi zasobami, aby móc nad każdym apelem się pochylić i podejść do sprawy indywidualnie. W efekcie apele albo lądują w koszu, albo też podopieczny otrzymuje standardowy list odmowny, co wywołuje w nim frustrację i pogłębia jego wykluczenie oraz zmniejsza motywację do dalszego poszukiwania pomocy.

Fundacja „Znajdź Pomoc” zidentyfikowała ten problem i znalazła na niego odpowiedź. Przejmujemy apele i pisma z prośbą o wsparcie od naszych partnerów biznesowych, na podstawie wcześniej podpisanej z daną firmą umowy, i prowadzimy sprawy Podopiecznych kompleksowo - od pojawienia się problemu do jego rozwiązania.

Zapraszamy również do przekazywania próśb o wsparcie od fundacji i stowarzyszeń!

Każdej organizacji zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie – zaproszona ona zostanie na jedno z kilku organizowanych przez nas szkoleń oraz dostanie do dyspozycji 4h indywidualnych konsultacji z ekspertami z naszej organizacji na wybrany przez siebie temat!

Zapraszamy również do współpracy firmy, które mają rozbudowaną strategię odpowiadania na napływające prośby o wsparcie i wspierają określoną grupę beneficjentów, jednak nie mają rozwiązania dla pozostałych zgłaszanych firmie spraw!

Korzyści z udziału w Programie

Osoby indywidualne:
niesienie regularnej, efektywnej pomocy osobom potrzebującym,  kompleksowe wsparcie - prowadzenie ich spraw od pojawienia się problemu do jego rozwiązania

Organizacje pozarządowe:
wsparcie fundacji i stowarzyszeń: udział w wybranych szkoleniach i indywidualnych konsultacjach z zakresu budowania strategii, fundraisingu, komunikacji, współpracy międzysektorowej, wolontariatu, etc.

Biznes:
niesienie regularnej pomocy osobom indywidualnym i organizacjom pozarządowym, które zwracają się o pomoc, możliwość konsultowania z Fundacją spraw osób indywidualnych i organizacji poza pulą przekazywaną nam w ramach porozumienia, budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie, tworzenie trwałej zmiany społecznej, ponadto: angażowanie partnerów biznesowych do stałych akcji Fundacji: wolontariatu, zbiórek darów rzeczowych, wspólnych projektów → strategiczna współpraca!

Koszt udziału w Programie

100 zł brutto to jednorazowy koszt przekazania apelu od osoby indywidualnej lub organizacji pozarządowej. W ramach tej kwoty:

Każda z przekazanych spraw jest kompleksowo raportowana do partnera,

Firmom otrzymującym większe ilości apeli oferujemy także abonamenty miesięczne i roczne.

Dostępne Abonamenty:

(podane ceny są cenami brutto)

* możliwość zmiany abonamentu po zakończeniu okresu rozliczeniowego
** po przekroczeniu abonamentu za każdy kolejny apel pobierana będzie opłata w wysokości odpowiadającej kosztowi przekazania apelu w danym abonamencie

Dlaczego Warto?

W większości sytuacji samo przekazanie środków pieniężnych nie rozwiązuje problemu danej osoby - są to przeważnie zbyt małe kwoty, które nie pokryją kosztów wyjścia podopiecznego z trudnej sytuacji, w której się znalazł. Problemy te są często również zbyt złożone (problemy natury psychologicznej, prawnej, socjalno-bytowej), aby rozwiązać je jednym przelewem, który często nie wystarcza nawet na godzinę konsultacji ze specjalistą. Sam podopieczny też często nie wie, gdzie szukać pomocy i jak zainwestować przekazane środki, które stanowią kroplę w morzu jego potrzeb. Dzięki współpracy międzysektorowej oraz zaangażowaniu naszych partnerów obejmujemy podopiecznych kompleksowym wsparciem, przy jednoczesnym optymalizowaniu kosztów programu, co pozwala zachować stałość niesionej pomocy i budować trwałą zmianę społeczną.

Jak dołączyć

Zapraszamy do uzupełnienia formularza kontaktowego, a wrócimy do Państwa z ofertą i konkretną propozycją współpracy.

Co nas wyróżnia?

Kontakt

W razie pytań bądź wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z Darią Michalik, Menedżerką Programu „Pomagam Odpowiedzialnie” pod numerem telefonu: 577 648 000 i adresem email: biuro@znajdzpomoc.pl

Zapraszamy również na nasz Facebook.

Dodatkowe materiały

Broszura o Programie „Pomagam Odpowiedzialnie"

Prezentacja na temat Programu „Pomagam Odpowiedzialnie" (PPTX)

Prezentacja na temat Programu „Pomagam Odpowiedzialnie" (PDF)

Film z prezentacją na temat Programu „Pomagam Odpowiedzialnie”

Partnerzy