ZnajdźPomoc Konkurs plastyczny Świątecznie Aktywni

Konkurs plastyczny „Świątecznie Aktywni”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „Świątecznie Aktywni”, finansowanym przez Urząd Dzielnicy Mokotów.

Celem Konkursu jest:

a) rozwój umiejętności plastycznych uczestników;
b) aktywizacja społeczna,
c) rozwój pasji i arteterapia różnych grup beneficjentów Fundacji,
d) szerzenie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania,
e) wyłonienie prac, które najcelniej odzwierciedlą tematykę Konkursu.

Do Konkursu zaproszone są wszystkie zainteresowane jego celami osoby, Mieszkańcy Dzielnicy Mokotów, w szczególności bezpośredni odbiorcy działań Fundacji, tj. osoby chore, z niepełnosprawnościami, samotne, seniorzy, dzieci oraz pozostałe osoby, które poprzez arteterapię radzą sobie z trudną sytuacją, w której się znalazły.

Prace Konkursowe należy nadsyłać pocztą (listem poleconym) lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego), wraz z formularzem zgłoszeniowym, do dnia 22.12.2017. na adres: ul. Woziwody 8, 02-908 Warszawa z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

Na wygranych czekają nagrody!

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w ogłoszeniu konkursowym oraz regulaminie konkursu.

Zapraszamy!


Maja Surowicz
Prezes Fundacji „Znajdź Pomoc”