ZnajdźPomoc Konkurs plastyczny "Święta Bożego Narodzenia"

Konkurs plastyczny „Święta Bożego Narodzenia”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „Święta Bożego Narodzenia”.

Celem Konkursu jest:
a) rozwój umiejętności plastycznych uczestników;
b) aktywizacja społeczna,
c) rozwój pasji i arteterapia różnych grup beneficjentów Fundacji,
d) szerzenie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania,
e) wyłonienie prac, które najcelniej odzwierciedlą tematykę Konkursu.

Do Konkursu zaproszone są wszystkie zainteresowane jego celami osoby, w szczególności bezpośredni odbiorcy działań Fundacji, tj. osoby chore, z niepełnosprawnościami, samotne, seniorzy, dzieci oraz pozostałe osoby, które poprzez arteterapię radzą sobie z trudną sytuacją, w której się znalazły.

Prace Konkursowe należy składać osobiście, nadsyłać pocztą (listem poleconym) lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego), wraz z formularzem zgłoszeniowym, do dnia 13.10.2017 na adres: ul. Powsińska 20A (wejście od ulicy Muszyńskiej), 02-920 Warszawa z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

Na wygranych czekają nagrody!

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w Ogłoszeniu konkursowym oraz w Regulaminie konkursu.

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Daria Michalik, Szefowa Biura Fundacji, tel. 22 299 29 28, email: d.michalik@znajdzpomoc.pl.

Zapraszamy!

Maja Surowicz
Prezes Fundacji „Znajdź Pomoc”