ZnajdźPomoc FAQ

10 najczęściej zadawanych pytań dotyczących Portalu ZnajdźPomoc.pl

1. Czym jest Portal ZnajdźPomoc.pl?

Fundacja „Znajdź Pomoc” powstała w celu zjednoczenia działań różnych branż i sektorów na rzecz kompleksowego wsparcia osób i grup w potrzebie.

Zbudowany został portal, na którym osoby potrzebujące wsparcia mogą zdobyć rzetelne informacje, wyszukać pomoc dla siebie czy też swoich najbliższych, nie odchodząc nawet od komputera. Jest to istotne w przypadku, przede wszystkim, osób, które mają problemy z poruszaniem się bądź też mieszkają w znacznej odległości od głównych centrów pomocowych.

Portal Fundacji „Znajdź Pomoc” składa się z głównej strony (www.znajdzpomoc.pl) oraz szeregu dedykowanych różnym problemom blogów.
Naszym celem jest zapewnienie wsparcia wszystkim osobom, które tego wsparcia potrzebują, oraz przekazanie rzetelnych informacji o miejscach, gdzie konkretny problem można rozwiązać.

Portal ZnajdźPomoc.pl dedykowany jest również osobom, firmom, innym instytucjom, które chcą zaoferować wsparcie bądź też zainteresowane są promocją i rozwojem działań z zakresu CSR w swoim otoczeniu.

2. Komu dedykowany jest Portal?

Wszystkim osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej oraz osobom/firmom/instytucjom, które na ten problem mogą odpowiedzieć, zapewniając kompleksowe wsparcie Podopiecznym Fundacji.

Wszystkie zgłoszone nam sprawy prowadzone są od pojawienia się problemu do jego rozwiązania, a naszą zasadą jest nigdy nie odpuszczać. Zakładamy, że zawsze jest rozwiązanie, tylko czasem trzeba go po prostu dłużej poszukać i mieć wokół siebie życzliwych, chętnych do pomocy, ludzi.

3. Jak korzystać z Portalu?

Portal „ZnajdźPomoc.pl” składa się z kilku bloków. Jeśli jesteś osobą potrzebującą pomocy, zajrzyj do zakładki „Szukam Pomocy”. Znajdziesz tam Poradnik, jak poruszać się po naszym Portalu oraz informację o formach pomocy, którą możemy ci zapewnić. Jeśli z kolei chcesz pomóc, a nie wiesz, od czego zacząć, zakładka „Chcę Pomóc” jest właśnie dla ciebie. Dowiesz się z niej, w jaki sposób możesz zaangażować się w życie Fundacji przy swoich potrzebach i zasobach, którymi dysponujesz. Jeśli interesuje cię misja Fundacji, jej cele, chciałbyś poznać jej członków, zapraszamy do zakładki „O Fundacji”. Jeśli z kolei chciałbyś się dowiedzieć, kto nam pomaga, zajrzyj do zakładki „Pomogli nam”. Zapraszamy również do lektury prowadzonych przez Fundację blogów tematycznych dedykowanych różnym obszarom pomocy (zakładka „Blogi”) oraz kontaktu z nami pod adresem: biuro@znajdzpomoc.pl

4. Kto tworzy ZnajdźPomoc.pl?

Twórcami Portalu są osoby, które zawodowo działają na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, marginalizowanych. Społecznicy, którzy dostrzegając skalę problemu, oferują najwyższą jakość wsparcia. Ponadto, Portal wspierają specjaliści różnych branż: lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, ale również osoby zaangażowane w tematykę odpowiedzialnego biznesu i współpracy międzysektorowej.

5. Kto wspiera naszą inicjatywę?

Specjaliści różnych branż, od lat zaangażowani w tematykę związaną z pomocą osobom chorym/niepełnosprawnym, doznającym przemocy, znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, ale także osoby obracające się w świecie kultury i sztuki, jak i liczne firmy odpowiedzialne społecznie.

6. W jaki sposób można zaangażować się w działania Fundacji „Znajdź Pomoc”?

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które chciałyby się zaangażować w życie naszej Fundacji. Możecie prowadzić wybrany serwis, redagować treści na Portal, wspierać osoby potrzebujące bądź też angażować się w kolejne realizowane przez Fundację projekty.
Zapraszamy również firmy i partnerów z sektora państwowego do dołączania do naszych działań. Tylko łącząc siły i działając wspólnie mamy szansę na trwałą i wartościową zmianę.

7. W jaki sposób można uczestniczyć we współtworzeniu zawartości Znajdzpomoc.pl?

To proste! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współtworzenia Portalu w formie uczestnictwa społecznościowego, doradztwa, dostarczania informacji i materiałów związanych z problemami osób chorych, niepełnosprawnych, grup marginalizowanych, wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w ramach społecznej odpowiedzialności i współpracy międzysektorowej.

8.Kto może zostać parterem Portalu ZnajdźPomoc.pl?

Każda organizacja działająca na rzecz pożytku publicznego, związana z propagowaniem wiedzy na temat osób i grup w potrzebie. Partnerami Portalu mogą być zarówno osoby prywatne zainteresowane rozwojem naszej inicjatywy, jak i podmioty komercyjne oraz państwowe, których działalność związana jest z obszarami społecznej odpowiedzialności i współpracy międzysektorowej.

9.Jak finansowane są działania Fundacji i prowadzony w jej ramach Portal?

Fundacja finansuje się za pomocą grantów publicznych, darowizn od osób prywatnych i firm, środków z 1% podatku oraz prowadzonej w ramach Fundacji działalności gospodarczej.

ZnajdźPomoc.pl jest portalem, którego działalność i oferta jest związana z zamieszczaniem treści reklamowych, ogłoszeń płatnych oraz podejmowaniem współpracy w sferze biznesu. Środki uzyskane z tych źródeł będą służyć do rozwoju merytorycznego i technologicznego portalu oraz działań statutowych Fundacji. Działalność gospodarcza Fundacji w żaden sposób nie uderza w jej podopiecznych, a jedynie służy pozyskaniu środków na ich wsparcie.

10. Jak skontaktować się z twórcami Portalu i Fundacją „Znajdź Pomoc”?

W tym celu zapraszamy do zakładki "Kontakt”, znajdują się tam namiary na nas oraz inne dane rejestrowe Fundacji.